Jumping to conclusions

De afgelopen tijd heb ik me flink verdiept in de problemen die studenten ondervinden bij het verrichten van onderzoek, ik heb me gefocust op de knelpunten in de conclusies van de onderzoeksrapporten. Uit een diepgaande analyse van 35 onderzoeksrapporten van derdejaars studenten kwamen 37 veelvoorkomende knelpunten in beeld.
knelpunten-in-conclusies-van-onderzoeksrapporten.
Deze knelpunten heb ik gekoppeld aan kwaliteitscriteria voor het verrichten van onderzoek en gebruikt om richtlijnen te op te stellen.
richtlijnen-voor-het-schrijven-van-de-conclusie-van-een-ontwerpgericht-praktijkgericht-onderzoeksrapportRichtlijnen voor het schrijven van de conclusie van een ontwerpgericht praktijkgericht onderzoeksrapport

Wil je het hele onderzoeksverslag lezen:jumpingtoconclusions_devilee

Samenvatting

Studenten van het afstudeerprofiel Redactie en Mediaproductie (RMP), onderdeel van de opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben grote moeite met het schrijven van goede conclusies in hun onderzoeksrapporten. Uit een inventarisatie van de documenten van de opleiding blijkt dat het de studenten ontbreekt aan duidelijke instructies voor het schrijven van een conclusie. Dit is niet alleen een probleem voor de studenten, ook voor docenten zijn een duidelijke definitie van en eisen aan de conclusie van belang. Zij moeten immers in staat zijn om studenten hierin adequaat te begeleiden.

Dit gebrek aan eisen voor een conclusie blijkt een hiaat in het onderzoeksvaardighedenonderwijs van de opleiding en ook in de literatuur over onderzoeksmethodologie. Doel van dit onderzoek is om een complete, consistente en eenduidige instructie ten aanzien van de inhoud, de structuur en de kwaliteit van conclusies van ontwerpgericht praktijkgericht onderzoek op te stellen.

Hiervoor is een duidelijke definitie van een conclusie onontbeerlijk. Aan de hand van de eerste uitkomsten van dit onderzoek is deze als volgt geformuleerd: De conclusie is het antwoord op de probleemstelling dat aan de hand van een synthese van onderzoeksresultaten wordt gegeven en waarin wordt uitgelegd op welke wijze het antwoord bijdraagt aan de doelstelling van het onderzoek.

Uit de gefundeerde theorie-analyse van onderzoeksrapporten van studenten en uit interviews met docenten Onderzoek is gebleken dat de geïdentificeerde knelpunten in de conclusies van onderzoeksrapporten in sterke mate samenhangen met andere onderdelen van hun onderzoek. De kwaliteit van de conclusie hangt sterk af van de kwaliteit van het gehele onderzoeksproces. Ook konden alle knelpunten in de conclusies gekoppeld worden aan zes veelvoorkomende fouten in een onderzoeksproces zoals Oost (2002) deze beschrijft. Oost koppelt de zes veelvoorkomende fouten aan zes kwaliteitscriteria voor het gehele onderzoeksproces. De kwaliteitscriteria voor de conclusie zijn daarom afgeleid van de criteria van Oost: controleerbaar, vakkundig, betrouwbaar, logisch, valide en adequaat. Daarnaast is gesteld dat kwaliteitscriteria voor ontwerpgericht praktijkgericht onderzoek niet afwijken van die voor theoriegericht onderzoek, maar dat deze wel een specifieke uitwerking hebben. Dit heeft te maken met het verschil in doel- en vraagstelling tussen theoriegericht onderzoek en ontwerpgericht praktijkgericht onderzoek. De vraag- en doelstelling van theoriegericht onderzoek zijn gericht op het verwerven van (meer) kennis over een bepaald onderwerp, terwijl vraag- en doelstelling van praktijkgericht onderzoek gericht is op de oplossing van een specifiek veldprobleem. Dat is van invloed op de functie van de conclusie. De conclusie van ontwerpgericht praktijkgericht onderzoek is gericht op het aantonen van de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de oplossing voor een specifiek probleem. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek konden de eisen aan de conclusie met betrekking, inhoud, structuur en kwaliteit vastgesteld worden.

Dit bericht is geplaatst in conclusie, Onderzoek, onderzoeksvaardigheden. Bookmark de permalink.

Geef een reactie