Aanleiding voor het onderzoek en onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag waar ik mee startte, luidde op welke manier vinden studenten dat de opleiding Media, Informatie en Communicatie Learning Analytics zouden moeten inzetten om hun leer- en studieprestaties door middel van positieve en begeleidende interventies te verbeteren?
Ik zocht naar voorbeelden van het gebruik van learning analytics en kwam er al snel achter dat hoger onderwijs organisaties die Learning analytics inzetten, een dashboard gebruiken om de resultaten van de analyse te visualiseren.

Erik Duval hield daar een interessante keynote over op de Onderwijsdagen 2012.

Bij sommige universiteiten in de Verenigde Staten zijn ze al wat verder met de inzet van Learning Analytics, een voorbeeld daarvan is het Signals project van Purdue University.

Omdat ik zelf in een vorige baan projectmanager ben geweest bij Kennisnet ICT op school weet ik veel over het ontwerp van digitale omgevingen. Met name de rol van de eindgebruiker van de omgeving heb ik altijd onderbelicht gevonden. Over het algemeen is het ontwerp er voordat er ook maar een woord is gewisseld met die eindgebruiker, op zijn best wordt er een test gedaan met de gebruikers va de omgeving. Ik ben een groot voorstander van User Centered Design, een ontwerpproces waarbij de gebruiker actief betrokken wordt. Vandaar mijn keuze om studenten actief te betrekken bij het ontwerpproces van dashboard met resultaten van de learning analytics.

Om antwoord te vinden op een vraag maakte ik een presentatie over Learning Analytics en gaf deze aan een groep derdejaars studenten die momenteel de minor online management volgen en liet ik mijn gehoor na afloop een dashboards met widgets tekenen om er op die manier achter te komen hoe zij zien dat Learning Analytics hun leerproces kan verbeteren. Dezelfde presentatie gaf ik aan een groep docenten en stafleden van de expertisegroep ICT en Onderwijs, ook hen liet ik widgets tekenen.

Een interessante gemene deler in de ontwerpen van deze twee groepen was, dat ze niet zo zeer geïnteresseerd waren in de mogelijkheden die (geautomatiseerde) analyse van online gedrag of bekende data opleverde maar vooral in hoe je binnen een digitale leerwerkomgeving de feedback op een effectieve manier kan organiseren, al dan niet op basis van data-analyses. Meerdere mensen uit het gehoor tekenden een widget die te maken had met het geven of ontvangen van feedback.

Een digitale leer- werkomgeving kent zeer veel verschillende functionaliteiten en onderdelen. De focus van dit onderzoek ligt op de mogelijkheden die een DLWO kan bieden aan docenten om hun studenten op effectieve en efficiënte wijze van feedback te voorzien op werkstukken.

Alhoewel ik zowel het perspectief van de studenten als de docenten interessant vind, en alhoewel er een keur van werkstukken mogelijk is, beperk ik me voorlopig, omwille van de tijd, tot de wensen van de studenten ten aanzien van feedback op geschreven werkstukken. De wensen van de docenten breng ik op een ander moment in kaart. De mogelijkheden om feedback te geven op andersoortige opdrachten laat ook even op zich wachten.

De onderzoeksvraag luidt dan ook: op welke manier willen studenten binnen een digitale leer- werkomgeving feedback krijgen op geschreven werkstukken?

Ik laat de studenten zelf via paper-prototyping een feedback app ontwerpen, maar meer hierover later in mijn post over de methode.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Learning Analytics, Onderzoek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie